Quy Trình Làm Việc

  • quy-trinh-thiet-ke-noi-that-chuyen-nghiep copy

  • Tư Vấn :

-Sau khi tiếp xúc với khách hàng. Kiến trúc sư sẽ cùng trao đổi về nhu cầu, sở thích, mức đầu tư…để đưa ra phương án tối ưu nhất cho công trình.

  • Khảo Sát Hiện Trạng :

-Sau khi có đủ thông tin cho công trình, kiến trúc sư sẽ tiến hành đo đạc khảo sát hiện trạng . Để tiếp tục lấy thêm các dữ liệu cho việc thiết kế được kết quả tốt nhất.

  • Lên Ý Tưởng Thiết Kế Sơ Bộ :

-Dựa vào các thông tin của công trình cũng như của chủ nhà, kiến trúc sư sẽ tiến hành lên phương án cụ thể cho công trình

  • Kí Kết Hợp Đồng : 

– Sau khi có 1 phương án cho công trình, kiến trúc sư sẽ làm việc với khách hàng và yêu cầu kí kết hợp đông thiết kế 2 bên. Và sẽ có 1 bản dự toán về thi công để khách hàng tham khảo.

  • Triển Khai Bản vẽ Thiết Kế :

– Sau khi kí kết hợp đồng thiết kế, bê công ty tư vấn sẽ tiến hành thiết kế toàn bộ các hạng mục công trình, thời gian bàn giao sẽ do 2 bên trao đổi cụ thể tùy theo khối lượng của công trình.

  • Kiểm Tra, Bàn Giao Thiết Kế :

– Gặp gỡ khách hàng để bảo vệ phương án và thay đổi( nếu có). Sau đó bên tư vấn thiết kế sẽ hoàn thiện toàn bộ bản vẽ thiết kế và bàn giao sản phẩm.

  • Thanh Lí Hợp Đồng:

-Sau khi bàn giao sản phầm, bên khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ như hợp đồng đã kí. Bên tư vấn thiết kế sẽ có trách nhiệm bảo hành về sản phẩm đã giao. Mọi thay đổi thiết kế sau khi đã bàn giao sản phẩm sẽ được tính vào phí phát sinh.  Bảng dự toán thi công đã gửi cho bên khách hàng sẽ được 2 bên làm việc sau khi đã hoàn thiện bản vẽ thiết kế. Nếu đi tới kí kết hợp đồng thi công thì sẽ  được miễn phí toàn bộ thiết kế  và trừ trực tiếp vào gói thi công.